30 frågor i november - Första frågan

Under november kommer vi att släppa några specialavsnitt med olika självcoachande frågor för dig som lyssnare att reflektera över. Detta är första frågan.