The right kind of different

Kunniga människor med frihet att agera trumfar vilken process som helst.