Mikadometoden

Förbättra din kod, i farten. Utan att ha sönder världen.

Spelet “plockepinn” är en bra metafor för mikadometoden. Du eliminerar teknisk skuld – de problem som så gott som varje mjukvarusystem dras med – genom att följa en handfull enkla regler. Nogsamt löser du upp varje beroende tills du slutligen exponerar och löser huvudproblemet, utan att ditt system havererar.